Kariera

MST Sp. z o.o. Sp. k., producent komponentów oświetleniowych, poszukuje pracowników na stanowiska:

Osoby zainteresowane naszą ofertą powinny przesłać swoje CV i list motywacyjny na adres:

MST Sp. z o.o. Sp.k.
Dział Personalny
ul. Chrobrego 8
11-400 Kętrzyn
ewa.schmidt-kowalewska@mstechnology.pl

z adnotacją nazwy stanowiska.

Prosimy o dopisanie na CV następującej klauzuli:

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MST Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Kętrzynie, ul. Chrobrego 8
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@mstechnology.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Konstruktor Modułów LED

Oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne), preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość programów CAD oraz MS Office
 • mile widziana znajomość programów do tworzenia dokumentacji PCB
 • mile widziana znajomość zagadnień z zakresu oświetlenia
 • język angielski komunikatywny (umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność

Obowiązki:

 • prace nad nowymi wyrobami: moduły LED
 • tworzenie i wprowadzanie zmian w dokumentacji wyrobów i komponentów
 • wsparcie dla bieżącej produkcji (m.in. wprowadzanie zmian do wyrobu, zmiany komponentów)
 • wsparcie w procesie badania i certyfikacji wyrobów

Oferujemy:

 • stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • szkolenia


do góry

Inżynier Testowania

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe z dziedziny elektroniki, inżynierii oprogramowania, mechatroniki lub pokrewne
 • Wiedza z zakresu elektroniki i systemów wbudowanych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Mile widziane znajomość środowiska LabVIEW, TestStand
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność

Obowiązki:

 • Analiza specyfikacji i procedur testowania pod kątem implementacji w produkcji
 • Implementacja procedur testowych zgodnie ze specyfikacją
 • Tworzenie skryptów oraz narzędzi testowania używając narzędzi programistycznych
 • Tworzenie raportów walidujących testy przy zwalnianiu nowych wyrobów
 • Analiza statystyczna przebiegu wykonywania procedur i kroków testowych, błędów oraz wyników testów
 • Prowadzenie dokumentacji, praca z narzędziami służącymi do rozwoju oprogramowania oraz sprzętem laboratoryjnym

Oferujemy:

 • stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • szkolenia


do góry

Analityk IT

Oczekiwania:

 • Umiejętność analizy IT
 • Znajomość notacji UML
 • Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych
 • Podstawowa znajomość jednego z języków programowania (C# lub PHP)
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej
 • Znajomość metodologii rozwoju oprogramowania
 • Wysoki poziom komunikatywności i umiejętność utrzymywania dobrych relacji z zespołem i współpracownikami na różnych szczeblach organizacyjnych
 • Preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na pracę z dokumentacją techniczną
 • przejmowanie inicjatywy, dociekliwość, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania

Obowiązki:

 • Współpraca z programistami oraz właścicielami procesów, w tym analiza wymagań biznesu
 • Tworzenie dokumentacji technicznej istniejących systemów
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej na podstawie wymagań biznesu
 • Modelowanie procesów biznesowych i ich optymalizacja
 • Rekomendowanie optymalnych rozwiązań i koordynacja zmian w systemach
 • Wsparcie dla biznesu w procesie testów akceptacyjnych i utrzymaniu systemów

Oferujemy:

 • rozwojowe projekty
 • Stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin


do góry

Programista

Oczekiwania:

 • praktycznej znajomości języka C# i platformy .NET
 • praktycznej znajomości relacyjnych baz danych i języka SQL
 • Znajomość notacji UML
 • chęci do nauki, ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji
 • umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów i zdolności komunikacyjnych
 • silnej motywacji, odpowiedzialności i sumienności
 • obsługa repozytorium plików (GIT, SVN)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na pracę z dokumentacją techniczną

Dodatkowe atuty:

 • znajomość wzorców projektowych (MVC, MVVM, MVP)
 • znajomość technologii WPF
 • znajomość technologii mobilnych
 • znajomość JavaScript

Obowiązki:

 • implementacja nowych aplikacji w środowisku .NET
 • rozwój oraz utrzymywanie istniejącego oprogramowania
 • nadzór nad wersjami i aktualnością dokumentacji napisanego oprogramowania
 • wsparcie użytkowników w zakresie wewnętrznego oprogramowania firmy

Oferujemy:

 • rozwojowe projekty
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • możliwości uczenia się, zdobywania cennych doświadczeń i wysokich kwalifikacji zawodowych


do góry

Konstruktor Programista

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie techniczne (informatyka lub pokrewne), preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • Umiejętność tworzenia oprogramowania mikrokontrolerów (firmware)
 • Znajomość języka C#
 • Mile widziana znajomość obsługi przyrządów pomiarowych (oscyloskop, multimetr)
 • Język angielski komunikatywny (umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność.

Obowiązki:

 • Prace nad oprogramowaniem do nowych wyrobów (m.in. zasilacze LED, systemy sterowania oświetleniem)
 • Praca nad oprogramowaniem dla klienta końcowego (m.in. aplikacje do konfiguracji zasilaczy LED)
 • Tworzenie i wprowadzanie zmian w dokumentacji wyrobów i komponentów

Oferujemy:

 • Stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Szkolenia


do góry

Konstruktor Elektronik

Oczekiwania:

 • Minimum wykształcenie średnie techniczne (elektronika lub pokrewne), preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu oświetlenia
 • Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych (oscyloskop, multimetr)
 • Język angielski komunikatywny (umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, nastawienie na realizację powierzonych celów, kreatywność.

Obowiązki:

 • Prace nad nowymi wyrobami (m.in. zasilacze LED, systemy sterowania oświetleniem)
 • Wsparcie dla bieżącej produkcji (m.in. zwalnianie nowych dostawców, zmiany komponentów)
 • Wsparcie w procesie badania i certyfikacji wyrobów
 • Tworzenie i wprowadzanie zmian w dokumentacji wyrobów i komponentów

Oferujemy:

 • Stabilną, odpowiedzialną i interesującą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Szkolenia


do góry

Elektronik-Automatyk/Elektromechanik

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie o profilu elektronicznym/elektrycznym/mechatronicznym
 • znajomość podstawowych zagadnień elektroniki cyfrowej i analogowej
 • znajomość zagadnień automatyki przemysłowej (sterowniki PLC, czujniki, itp.)
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (czytanie schematów elektrycznych i elektronicznych)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • uprawnienia SEP gr. I w zakresie eksploatacji do 1 kV
 • gotowość do pracy w systemie wielozmianowym

Obowiązki:

 • utrzymanie w sprawności maszyn i urządzeń zakładu
 • usuwanie awarii, dokonywanie przeglądów i konserwacji maszyn
 • instalacja nowych maszyn i urządzeń
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji
 • współpraca z innymi działami

Oferujemy:

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w prężnie rozwijającej się firmie produkcyjnej
 • Rozwój i podnoszenie kompetencji zawodowych
 • Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę


do góry